EPC NR

Sinds 1 januari 2023 is het verplicht om over een EPC NR te beschikken bij de verkoop of verhuur van een niet-residentieel gebouw. Als eigenaar hiervan is het dan ook van groot belang om vooruit te kijken. Wij zetten graag een en ander op een rijtje zodat u voorbereid bent op de toekomst.

Zonnepanelen zijn een van dé manieren om een beter energielabel te behalen. Het is echter belangrijk om dit op de juiste manier te doen.

EPC NR

In het EPC NR kan je 2 zaken terugvinden: de energiescore en het energielabel. Het geeft ook aan hoe u  uw pand energiezuiniger krijgt en welke aanpassingen er nodig zijn om te voldoen aan de renovatieverplichting. Het EPC NR is nodig voor een pand groter dan 500 m² of indien het groter aaneengesloten geheel groter is dan 1.000 m².

Belangrijker dan de energiescore wordt in de toekomst het energielabel, dat varieert van A tot G en geeft aan in hoeverre het gebouw gebruikmaakt van hernieuwbare energie. Er is ook een label X, wanneer het aandeel hernieuwbare energie onbepaald is omdat het niet duidelijk kon vastgesteld worden.

Uiteraard komen zonnepanelen dan als een van de voornaamste bronnen van hernieuwbare energie in beeld. Het is echter belangrijk dat het aandeel exact toewijsbaar is, anders mag het niet meegeteld worden. Dat is bijvoorbeeld het geval als er zonnepanelen liggen op een gebouw met 3 verschillende kantoorunits en de panelen slechts aan 1 meter zijn gekoppeld. De oplossing? Laat uw zonnepanelen voorzien van nauwkeurige tussenmeters, zodat alle units in orde zijn voor het nieuwe EPC NR.

De regelgeving naar de toekomst toe zal alleen maar strenger worden. Daarom is het verstandig om u te laten begeleiden door een partij die niet alleen maar zonnepanelen legt of warmtepompen installeert. Neem contact op met ons en wij bekijken samen met u hoe we uw volledig energievoorziening kunnen optimaliseren.

Ontdek wat wij voor u kunnen doen!

Entek is de referentiepartner voor uw grootschalige renovatie- en nieuwbouwprojecten.
Onze doelstelling is steeds een zo hoog mogelijke kwaliteit en een zo laag mogelijke operational expenditure.

Ons deskundige team staat altijd paraat om u te voorzien van de benodigde informatie.
Neem nu contact met ons op voor meer informatie over uw project.