Aandeel fossiele energie daalt

Het aandeel fossiele brandstoffen in de Europese energievoorziening is naar een dieptepunt gezakt. Tegelijkertijd stijgt het aandeel wind- en zonne-energie naar de recordhoogte. Dat meldt klimaatdenktank EMBER. Een daling van de stroomvraag heeft volgens de analisten van EMBER gezorgd voor een sterke vermindering van het kolen- en gasgebruik in de eerste helft van 2023.

Entek Nieuws

Steenkool
De vraag naar elektriciteit in de Europese Unie (EU) daalde in de eerste 6 maanden van 2023 met 5 procent ten opzichte van vorig jaar waardoor de stroomopwekking met fossiele brandstoffen met 17 procent daalde tot 410 terawattuur. Het aandeel van 33 procent in de stroomproductie is het laagste ooit. ‘De afname van het aandeel fossiele brandstoffen in de Europese energievoorziening is een teken des tijds’, stelt Matt Ewen, gegevensanalist bij Ember. ‘Kolen en gas zijn te duur en te riskant, en de EU is ze aan het afschaffen. We moeten fossiele brandstoffen echter nog sneller vervangen door schone energie. Er is dringend een enorme impuls nodig, vooral voor wind- en zonne-energie.’

De ineenstorting van de energieproductie met fossiele brandstoffen werd aangevoerd door steenkool, waarvan de productie in de eerste helft van het jaar in de EU met 23 procent kelderde. In mei werd voor het eerst minder dan 10 procent van de Europese elektriciteitsopwekking door steenkool opgewekt.

Recorddiepte
17 EU-landen wekten in de eerste helft van het kalenderjaar een recordhoeveelheid stroom op met het hernieuwbare-energiebronnen. De productie van zonne-energie steeg met 13 procent en die van windenergie met 5 procent. Waterkracht en kernenergie herstellen van hun historische dieptepunt in 2022, hoewel de vooruitzichten op lange termijn volgens EMBER onzeker zijn. Bij dit alles daalde de Europese stroomvraag naar een recorddiepte van 1.261 terawattuur, wat nog lager is dan ten tijde van de coronacrisis.

 

Zonnepanelen
EMBER meldt dat Europa een recordhoeveelheid zonnepanelen installeerde in de eerste helft van 2023. Duitsland zou 10 procent meer zonnepanelen hebben geïnstalleerd – 6,5 gigawattpiek – en Polen kende zelfs een groei van 17 procent en innstalleerde 2 gigawattpiek. Verder behoorde ook Italië tot de koplopers met 2,5 gigawattpiek aan nieuw geïnstalleerd pv-vermogen. Ter vergelijking: het Zuid-Europese land installeerde heel vorig jaar 3 gigawattpiek zonnepanelen.

 Onderschatting
‘Dit vergroot het vertrouwen in een verdere robuuste groei van de opwekking van zonne-energie’, vervolgt Ewen. ‘Dit aangezien de extra pv-capaciteit die sinds afgelopen zomer online is gekomen al heeft geleid tot een indrukwekkende stijging van de hoeveelheid geproduceerde zonne-energie met 13 procent en 13 terawattuur in de eerste helft van 2023. Bovendien is dit een onderschatting van de werkelijke hoeveelheid opgewekte zonne-energie, aangezien in veel landen achter de meter geproduceerde zonne-energie niet wordt gerapporteerd als opwekking, maar als “ontbrekende” vraag.’

Ontdek wat wij voor u kunnen doen!

Entek is de referentiepartner voor uw grootschalige renovatie- en nieuwbouwprojecten.
Onze doelstelling is steeds een zo hoog mogelijke kwaliteit en een zo laag mogelijke operational expenditure.

Ons deskundige team staat altijd paraat om u te voorzien van de benodigde informatie.
Neem nu contact met ons op voor meer informatie over uw project.