Aangepaste investeringsaftrek

In het kader van het promoten van hernieuwbare energie heeft de overheid al een hele reeks maatregelen getroffen in het recente verleden en ook voor de nabije toekomst. Niet al die zaken hebben het gewenste effect. Om ook bedrijven tot grotere inspanningen aan te zetten heeft de federale regering beslist om de investeringsaftrek verder aan te scherpen en toe te spitsen op groene investeringen.

Aangepaste investeringsaftrek

Dat wil zeggen dat er – naast de basisaftrek van 10% voor kleine ondernemingen – vanaf 2025 een investeringsaftrek tot maar liefst 40% zou komen voor groene investeringen van eenmanszaken, vrije beroepen en kleine vennootschappen, voor grote ondernemingen gaat dat om een aftrek tot 30%.

Over welke investeringen zou het dan juist gaan?
Vier zaken komen voor de fiscale aftrek tot 40% in aanmerking. Investeringen in efficiënt energieverbruik en hernieuwbare energie (bijvoorbeeld zonnepanelen). Investeringen in emissievrije vervoersmiddelen, zoals elektrische bestel- en vrachtwagens. Andere milieuvriendelijke investeringen, zoals systemen die leiden tot minder waterverbruik, minder afval, minder uitstoot of een hogere duurzaamheid van de productiecyclus, en rookafzuigsystemen in de horeca. En tot slot groene digitale investeringen, zoals software die het energieverbruik monitort.

 

De precieze inhoud van de teksten is nog niet bekend, maar het geeft in ieder geval wel perspectief voor bedrijven die in de nabije toekomst de nodige investeringen willen doen.

Begeleiding
Voor de meeste van de benoemde investeringen kunnen wij u bij Building Technology verderhelpen. Aarzel dan ook niet om ons te contacteren, we bekijken de mogelijkheden graag samen met u.

 

 

Ontdek wat wij voor u kunnen doen!

Entek is de referentiepartner voor uw grootschalige renovatie- en nieuwbouwprojecten.
Onze doelstelling is steeds een zo hoog mogelijke kwaliteit en een zo laag mogelijke operational expenditure.

Ons deskundige team staat altijd paraat om u te voorzien van de benodigde informatie.
Neem nu contact met ons op voor meer informatie over uw project.